شعر از احمد شاملو

باور روزها

می خواهم آب شوم در گستره ی افق

 

آنجا که دریا به آخر می رسد و آسمان آغاز می شود!

 

می خواهم با هر آنچه مرا در بر گرفته یکی شوم

 

حس می کنم و می دانم

 

دست می سایم و می ترسم

 

باور می کنم و امیدوارم

 

که هیچ چیز با آن به عناد بر نخیزد.

 

می خواهم آب شوم در گستره ی افق

 

آنجا که دریا به آخر می رسد و آسمان آغاز می شود!

 

/ 0 نظر / 8 بازدید