آرامش انسان ها زیر چتر زندگی مدرن محو شده

تهران بزرگ - در زندگی مدرن و به اصطلاح ماشینی امروز آدم های زیادی هستند که تنها چیزی که از این نوع زندگی عایدشان شده از دست دادن آرامش است.

به گزارش ایرنا، امروزه آدم ها ناگزیرند برای تامین مایحتاج زندگی از صبح تا شب کار کنند و آرامش نسبی خود را نیز در این راه فدا کنند.
این گزارش مصور تمثیلی از زندگی همین انسان های امروزی است که کار زیاد رمق را از جانشان گرفته و خستگی را مهمان همیشگی وجودشان کرده طوری که ناگزیرند بر روی ماشین های قدیمی که در خیابان ها پارک شده است بخوابند.
خستگی و خواب چنان بر وجود این مرد مستولی شده که بوق و صدای هیچ ماشینی بیدارش نمی کند، گویی روی تختخوابی از پرقو خوابیده است.
راضیه زمانی دهکردی
تهرام/7364/591

 

/ 0 نظر / 6 بازدید